1. Over ons

 1. Wie we zijn. Wij zijn Algy B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd en geregistreerd in Berkhout, Nederland, op het adres Oosteinde 39, 1647 AB, handelend onder de naam “Algy” (“we”, “wij”, “onze”). We staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85465887. Ons btw-nummer is NL863633006B01. Je kunt ons bereiken via het contactformulier op onze website of via hello@algyfoods.com.
 2. Wat we doen. Wij zijn verantwoordelijk voor deze website, waarmee wij jou toegang bieden tot verschillende producten met een relatie tot micro- en/of macro-algen, bestemd voor menselijke consumptie. Ook verkopen wij onze producten via enkele partners, die ons product aan hun eigen klanten aanbieden in verwerkte of oorspronkelijke vorm. Denk hierbij aan andere consumenten-websites en (leveranciers van) bijvoorbeeld restaurants en juice bars. 

2. Deze algemene voorwaarden

 1. Afspraken met jou als consument. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen jou, als consument van ons product, en ons. Als jij geen consument bent maar, bijvoorbeeld, een bedrijf dat onze producten zakelijk wil gebruiken, dan gelden andere algemene voorwaarden. Stuur voor deze algemene voorwaarden een email aan hello@algyfoods.com.
 2. Lezen, begrijpen en accepteren. Wij bieden jou als bezoeker van deze website en (waar relevant) als consument van onze producten toegang hiertoe onder voorwaarde dat jij deze algemene voorwaarden accepteert. Bovendien bevestig je met jouw acceptatie van deze algemene voorwaarden dat je juridisch bindende overeenkomsten met ons kan aangaan en dat je ons privacybeleid en deze algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen. Als je deze algemene voorwaarden niet accepteert, geven wij jou geen toestemming deze website te gebruiken of producten op deze website te kopen. De titels van de artikelen zijn louter bedoeld om deze algemene voorwaarden zo leesbaar mogelijk te houden, maar voor de juridische inhoud zal je echt het hele artikel moeten lezen. 

3. Wat je van ons kan verwachten

 1. Kwaliteit van producten en levering. Wij zullen altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het verwerken van jouw bestelling, bij de productie, verpakking en levering van jouw product, voor zover wij hier redelijke invloed op hebben. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, zowel zoals tussen ons afgesproken in deze overeenkomst als onder de wettelijke bepalingen en voorschriften die hiervoor gelden. En wij en onze partners zullen jou op de hoogte houden van wanneer jij jouw bestelling kan verwachten en wat wij hierbij van jou verwachten (bijvoorbeeld dat je op de afgesproken tijd thuis bent om het pakketje in ontvangst te nemen). 
 2. Kwaliteit van informatie. We streven naar een hoge kwaliteit van begeleidende informatie die wordt gepubliceerd op onze website. Dit betekent echter niet dat alle informatie up-to-date en accuraat is. De informatie dient ter informatie of ter inspiratie, is niet persoonlijk op jou gericht en is nooit een advies (medisch of anderszins) aan jou als consument. We kunnen we naar eigen inzicht de informatie op onze website wijzigen, toevoegen of verwijderen. De reviews die je op onze website ziet zijn van echte klanten. Wij publiceren niet alle reviews maar kiezen reviews die recht doen aan de algemene beoordeling van onze klanten in hun reviews. 
 3. Prijzen en maatvoering. Wij kunnen op ieder moment de prijzen en maatvoering van onze producten op onze website aanpassen, zonder jou van deze wijziging op de hoogte te brengen. Als wij een evidente vergissing op onze website plaatsen (bijvoorbeeld een vergissing in de prijs van een product die sterk afwijkt van de marktwaarde van dit product of ten opzichte van andere producten op onze website), dan bindt een dergelijke vergissing ons niet en kunnen wij deze vergissing zonder verplichtingen aan jou repareren. Gelet op de aard van onze producten, gelden de op de website vermelde gewichten en maten bij benadering.
 4. Bestelbedrag. We geven zo vroeg mogelijk in het bestelproces het totaalbedrag van de bestelling weer, inclusief btw, kosten, kortingen en andere geldende belastingen. Er kunnen speciale voorwaarden van toepassing zijn op het bestelbedrag.
 5. Betalingsproces. Na het plaatsen van jouw bestelling, tonen we de beschikbare valuta en betaalmethoden in het betaalproces en maken we een dergelijk proces mogelijk via onze betalingsdienstaanbieder. Wanneer we geen autorisatie ontvangen via onze betalingsdienstaanbieder voor je betaling van het bestelbedrag, ontvang je een melding dat de transactie is mislukt. Wij zullen de levering van jouw bestelling pas in gang zetten na succesvolle betaling. 
 6. Bevestiging van aangaan van de overeenkomst. Wij zullen jou onverwijld langs elektronische weg op de hoogte stellen van jouw bestelling (en daarmee jouw aanvaarding van het aanbod). Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan jij de overeenkomst ontbinden.
 7. Levering van jouw bestelling. Bij levering op een adres van jouw keuze zullen wij en/of onze bezoringspartner jou via email en sms op de hoogte houden van de status van jouw bestelling, zodat we zeker weten dat jij de bestelling in ontvangst kan (laten) nemen bij aankomst van de koerier. Als de levering van jouw bestelling is vertraagd of niet mogelijk is, zullen wij jou hier onverwijld over informeren. Indien levering voor langer dan een week is vertraagd (bijvoorbeeld omdat onze producten niet meer voorradig zijn), zullen wij een passend voorstel doen. Als jij dit voorstel niet accepteert, zullen wij de koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, waarbij jij het volledige aankoopbedrag en eventuele betaalde verzendkosten geretourneerd krijgt.
 8. Beperking van aansprakelijkheid. Onze aansprakelijk is beperkt tot het gebruik van onze website en van onze producten en de levering daarvan, en zal zich niet uitbreiden tot eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van producten of diensten die door derde partijen worden geleverd. De schade waarvoor wij aansprakelijk zijn, zal het totale Bestelbedrag niet overschrijden tenzij de wet aan dergelijke beperking grenzen heeft gesteld. Iedere consument van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek van de mogelijke gevolgen van consumptie voordat ons product wordt geconsumeerd. Wij kunnen hier niet over adviseren. Onze aansprakelijkheid wordt niet uitgesloten of beperkt voor de lichamelijke schade die veroorzaakt wordt door een specifiek handelen of nalaten van ons ten opzichte van jou als consument.
 9. Samenwerkingen met derde partijen. Bepaalde content, producten, diensten of communicatie kan in samenwerking met ons door derden worden aangeboden. Denk hierbij aan de bezorging van jouw bestelling, een email aan jou als klant met de vraag een klantbeoordeling achter te laten, of een doorverwijzing naar een andere website waar een derde partij producten of diensten aanbiedt. Ondanks dat wij deze derde partijen met zorg selecteren voordat wij een samenwerking starten, zijn wij niet verantwoordelijk voor deze derde partijen en de eventuele schade die zij jou veroorzaken. 

4. Wat we van jou verwachten

 1. Eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een aankoopbeslissing. Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor het maken van een zorgvuldige afweging of de diensten of producten die wij op onze website aanbieden voor jou geschikt zijn. Wij kunnen en zullen jou hier niet over adviseren. 
 2. Aanbod en aanvaarding. De overeenkomst tot het gebruik van onze website komt tot stand bij jouw gebruik ervan en daarmee de acceptatie van deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid. De overeenkomst van koop tussen komt tot stand wanneer jij een bestelling plaatst op onze website en jij aan de voorwaarden voor deze bestelling hebt voldaan, waaronder het accepteren van deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet ons is bevestigd, kan jij als consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Verstrekken van juiste gegevens. De gegevens die je aan ons verstrekt (zoals je naam, adres, e-mail, telefoonnummer en bezorgmoment) moeten juist en actueel zijn. Anders weten we niet wie je bent of hoe en wanneer we onze producten aan jou kunnen leveren. Het is jouw verantwoordelijkheid te controleren of de door jou verstrekte gegevens juist en actueel zijn voordat je een bestelling plaatst. 
 4. Leveringsafspraak, kosten van levering en mogelijke annuleringskosten die wij in rekening kunnen brengen bij onsuccesvolle levering. Onze producten zijn meestal gekoeld of bevroren en de kosten van bezorging zijn daardoor relatief hoog. Wij vragen jou als klant om (een deel van) deze kosten te vergoeden tenzij het Bestelbedrag een bepaalde waarde overstijgt. De eventuele extra kosten voor levering vermelden wij tijdens het bestelproces. Daarnaast zijn wij genoodzaakt extra kosten te maken als het niet mogelijk is het pakketje bij de eerste afleverpoging af te leveren en een tweede afleverpoging moet worden ondernomen. Omdat wij jou via email en sms op de hoogte houden van jouw levering, verwachten wij dat jij op het afgesproken moment in staat bent jouw bestelling van de koerier in ontvangst te (laten) nemen. Wij behouden ons daarom het recht voor om het pakketje na een tweede onsuccesvolle afleverpoging (die niet te wijten is aan een fout door Algy of onze partners) terug te nemen en de koop te ontbinden. Daarnaast kunnen wij (naast de ontbinding) beslissen de kosten van de onsuccesvolle bezorgpogingen als annuleringskosten aan jou door te berekenen. Dit bedrag bedraagt per bestelling maximaal €25, welk bedrag wij zullen inhouden van een eventuele terugbetaling van ons aan jou als gevolg van de ontbinding van de koop. 
 5. Lokaal ophaalpunt. Het is mogelijk om zonder bijkomende kosten jouw bestelling bij een lokaal pick-up punt op te halen (mits de website voor jouw bestelling aangeeft dat het product op deze locatie voorradig is). Bij het lokaal ophalen van de bestelling geldt de garantie voor de hoge kwaliteit van ons product tot het moment dat het product aan jou wordt overhandigd. Het risico van onjuist vervoer, bijvoorbeeld omdat je geen of onvoldoende eigen koel- en isolatiemateriaal hebt meegenomen voor het transport, is dan ook voor jouw eigen rekening. 
 6. Persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Wij stellen onze producten uitsluitend aan jou beschikbaar voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dit geldt ook voor (maar is niet beperkt tot) aanbiedingen, beste prijsgaranties of het gebruik van kortingscodes. Als je ons product niet persoonlijk of commercieel wilt gebruiken, vragen wij jou contact met ons op te nemen via hello@algyfoods.com
 7. Respecteer ons intellectuele eigendom. Ons product, merknaam en website zijn beschermd door middel van intellectuele eigendomsrechten; wij vragen jou dit te respecteren en door het accepteren van deze algemene voorwaarden ga jij hiermee akkoord.
 8. Verlies, beschadiging, controle bij ontvangst, bereiding. Het risico van verlies of beschadiging (inclusief bederf) van jouw bestelling gaat over op jou zodra jij of een derde partij (die jouw bestelling in ontvangst neemt) de bestelling fysiek in bezit heeft gekregen. Indien onmiddellijk na ontvangst van de bestelling blijkt dat het product niet vers is, onvoldoende gekoeld is of op andere manier niet overeenkomt met jouw verwachtingen, vragen wij jou om dit aan te geven bij de bezorger of, indien dit niet mogelijk is, direct met ons contact op te nemen en maatregelen te treffen het product onder de voorgeschreven omstandigheden te bewaren. Het risico van onjuiste bereiding of consumptie van de bestelling rust volledig bij jou als consument.

 

5. Herroepingsrecht 

 1. Geen herroepingsrecht voor gekoelde of bevroren (bederfelijke) producten. Het is helaas niet mogelijk om de gekoelde of bevroren producten die je op onze website koopt onder het wettelijke herroepingsrecht aan ons te retourneren. De koop van dergelijke producten is na jouw bestelling dus definitief. Onze producten die naar hun aard bederfelijk en beperkt houdbaar zijn, kunnen na overhandiging aan jou door onze partner namelijk niet meer aan een volgende klant worden verkocht. Wij vermelden dit per product op de productpagina. Soms staan wij wel toe dat jouw bestelling aan ons wordt geretourneerd, maar ook dan alleen als de verzegeling van de verpakking nog intact is.
 2. Herroepingsrecht voor niet-bederfelijke producten. Producten die je op onze website hebt gekocht en die niet bederfelijk zijn, kan je wel aan ons retourneren. Stuur daarvoor binnen 14 dagen na ontvangst een email aan hello@algyfoods.com, waarna wij jou helpen met het terugsturen en informeren over de terugbetaling. Mocht je het product per post willen terugsturen, dan zijn de kosten hiervoor voor jouw rekening en ben jij verantwoordelijk voor de goede ontvangst door ons.

 

6. Privacy

 1. We beschermen jouw persoonsgegevens en gaan hier voorzichtig mee om. Lees ons Privacybeleid als je meer wil weten.

7. Klantbeoordelingen en digitale informatie die wij van jou ontvangen

 1. Klantbeoordelingen. Als je een recensie met ons deelt over je ervaringen met ons product, ga je ermee akkoord dat wij deze beoordeling gebruiken met als doel andere (potentiële) klanten te informeren over jouw ervaringen. Deze beoordeling kan ook kosteloos worden gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden of voor verbetering van onze producten, (sociale) mediaplatforms, nieuwsbrieven, speciale promoties, of andere kanalen die wij en onze zakenpartners bezitten, hosten, gebruiken of aansturen.
 2. Afbeeldingen en videos. Wanneer je content zoals afbeeldingen of video’s met ons deelt, bijvoorbeeld als aanvulling op een recensie, verklaar en garandeer je dat je het auteursrecht of een licentierecht van deze content bezit, dat de content waarheidsgetrouw, correct en niet onredelijk schadelijk is en vrijwaar je ons tegen aanspraken van derden in dit verband. Wij bezitten of onderschrijven de recensies, afbeeldingen, video’s of andere content die je plaatst niet. Indien je instemt met ons gebruik van deze gedeelde content, dan geef je ons of onze zakenpartners een kosteloos, niet-exclusief, wereldwijd, onherroepelijk, onvoorwaardelijk recht en licentie om deze content te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te laten reproduceren, distribueren, sublicentiëren, communiceren en beschikbaar te maken. In de praktijk zullen we dergelijke content hoogstwaarschijnlijk gebruiken voor promotiematerialen, nieuwsbrieven en publicaties. Daarnaast geef je andere bezoekers van onze websites het niet-exclusieve recht om toegang te krijgen tot deze content en deze te gebruiken. Tot slot, door deze content te uploaden, accepteer je de volledige wettelijke en morele verantwoordelijkheid voor enige en alle wettelijke vorderingen van derden vanwege onze publicatie en ons gebruik van deze content.

8. Overige

 1. Geldend recht en bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan het Nederlands recht. Als consument kun jij je beroepen op de dwingende bepalingen van de wetgeving in het land waarin je woont. Niets in deze algemene voorwaarden is van invloed op jouw rechten als consument om af te gaan op deze dwingende bepalingen van de plaatselijke wetgeving. Als wij er samen niet uitkomen, is de rechtbank in Amsterdam bevoegd om geschillen tussen ons te beslissen.
 2. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden. We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op onze website. Wij adviseren jou deze algemene voorwaarden periodiek en in ieder geval bij ieder gebruik van onze website te controleren. Het versienummer van deze algemene voorwaarden staat onderaan vermeld. 
 3. Gedeeltelijke ongeldigheid. In het geval dat enig deel van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of anderszins niet-bindend is of wordt, zullen de overige voorwaarden die hierin zijn opgenomen onverminderd van kracht blijven.

Dat was het. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om dit te lezen en te begrijpen. Heb je nog vragen? Laat het ons weten via hello@algyfoods.comVersie 2.1 - 4 maart 2022

Afbeeldingen met functies

Voorbeeld kop

Gebruik deze kleine alineablokken om verschillende aspecten van een product uit te lichten. U kunt maximaal drie van deze blokken toevoegen en aan elk kan een afbeelding worden gekoppeld.

Voorbeeld kop

Gebruik deze kleine alineablokken om verschillende aspecten van een product uit te lichten. U kunt maximaal drie van deze blokken toevoegen en aan elk kan een afbeelding worden gekoppeld.

Wat zit er in een naam?

Algy gebruikt een specifieke spirulina-soort: Arthrospira platensis , die de typische cilindrische halfopen helix-stam aangeeft. Hoe langer de soorten, hoe gezonder de spirulina is

Wat zit er in?

Eiwitten en alle essentiële aminozuren

Spirulina heeft een uniek hoog eiwitgehalte: meestal tussen 60-70% op basis van droge stof, wat hoger is dan rundvlees of tofu, waardoor het een van de meest eiwitrijke voedingsmiddelen is die we tegenwoordig kennen, vergelijkbaar met eieren. Bovendien bevat spirulina alle essentiële aminozuren , die de bouwstenen zijn voor de eiwitsynthese

Antioxidanten

Een ander uniek kenmerk van spirulina is de hoge dosering antioxidanten , meer specifiek fycocyanine , dat helpt bij het bestrijden van vrije radicalen in het lichaam en de productie van ontstekingsprocessen vermindert. Dat wil zeggen: het helpt het lichaam zich te beschermen tegen interne en externe invloeden die het goed functioneren van het lichaam kunnen belemmeren. Trouwens: het phycocyanine is het pigment dat spirulina zijn blauwachtige kleur geeft

Goede vette dingen

Spirulina is een geweldige bron van meervoudig onverzadigde vetzuren ( waaronder omega 6 en 3 in de gewenste verhouding van 1:1,5 ), hoewel chlorella (een andere algensoort) nog grotere hoeveelheden bevat. We werken eraan om ook chlorella toe te voegen aan onze Algy-winkel

Al overtuigd dat spirulina superfood is?!

Hoe zit het met vitamines en mineralen?

Beta-caroteen

Je lichaam maakt vitamine A van deze provitamine. Beta-caroteen is ook een antioxidant en het is goed voor je immuniteit, ogen en voor een gezonde huid. En onze spirulina bevat veel meer van deze provitamine dan wortelen!

Ijzer

Omdat spirulina veel ijzer bevat, is het zeer geschikt voor mensen met een ijzertekort. Door de spirulina te combineren met fruit met een hoog vitamine C-gehalte, kan je lichaam het ijzer beter opnemen. (En er zit al vitamine C in de spirulina zelf)

B-vitamines

B-vitamines spelen een rol bij het beschikbaar maken van energie uit voedsel, wat betekent dat spirulina je daadwerkelijk kan helpen om je energieker te voelen. Vooral meer plant- en vegetarische diëten kunnen via spirulina wat extra benodigde voedingsstoffen binnenkrijgen. Merk op dat spirulina geen vitamine B12 bevat tot de niveaus die uw lichaam nodig heeft

De lijst gaat verder

Mangaan, magnesium, natrium, zink, koper, kalium, calcium, vitamine C, E, K en kleinere hoeveelheden van bijna alle andere voedingsstoffen die je nodig hebt. Spirulina heeft van bijna alles een beetje, waardoor het een mooie bouwsteen is voor je dagelijkse inname van voedingsstoffen

Geef me nog een feit:

Spirulina versterkt het immuunsysteem

Onderzoek wijst uit dat spirulina het immuunsysteem van een lichaam stimuleert, de activiteit van natuurlijke killercellen bevordert en de groei van gunstige darmmicrobiota verbetert

Let wel:

We zijn geen artsen of gecertificeerde diëtisten, maar er is genoeg onderzoek gedaan naar de feitelijke of potentiële gezondheidsvoordelen van spirulina. Verder lezen hier . Of als je van wat zwaar lezen houdt hier .

Raadpleeg altijd uw arts als u niet zeker weet wat de gezondheidsrisico's of voordelen van spirulina voor u zijn. De voordelen van Spirulina voor gezonde mensen kunnen een negatief effect hebben op bijvoorbeeld medicijnen die worden gebruikt voor auto-immuunziekten